Herstel met het netwerk

Wanneer een jongere een delict pleegt, raakt dit niet alleen het slachtoffer en diens netwerk, maar ook het netwerk van de jongere zelf. Het is van belang dat er aandacht is voor de relatie tussen de jongere en zijn netwerk. De jongere heeft steun en vertrouwen nodig van het netwerk om te kunnen veranderen en recidive te voorkomen.

Het netwerk van de jongere kan breed worden gezien. Het kan gaan om de eerste kring met gezinsleden en familie, de tweede kring met vrienden en een derde kring met buurt en sportclub. Het professionele netwerk kan hierin ook onderdeel van zijn. Het is belangrijk dat het netwerk van de jongere gemotiveerd is om hem te helpen met het herstel. Het levensverhaal van de jongere kan hierbij helpen. Binnen deze pijler dient er ook aandacht te zijn voor het verhaal van het netwerk. In hoeverre is het vertrouwen van het netwerk geschaad? Wat heeft het delict met hen gedaan? Hoe heftig was het voor hen? Wat was er anders nadat de jongere het delict had gepleegd? Hoe denkt de jongere dat verschillende mensen uit zijn netwerk zich hebben gevoeld toen zij hoorden over het delict? Door dit gesprek te voeren met de jongere en zijn netwerk kan er gewerkt worden aan nieuw vertrouwen, belangrijk binnen het herstel met het netwerk. Soms is het nodig de jongere te helpen bij het (opnieuw) opbouwen van een steunend netwerk. Om het netwerk van de jongere in kaart te brengen, te herstellen en wanneer nodig verder uit te breiden, zijn een aantal tools ontwikkeld.

Het is belangrijk om in kaart te brengen welk steunend netwerk de jongere al heeft. Deze voorbeeldvragen kunnen helpen om het netwerk in kaart te brengen. Het is belangrijk voor een jongere om steunend netwerk om zich heen te hebben. Soms kan het netwerk van de jongere verder uitgebreid worden als er behoefte is aan nieuwe contacten. Er zijn een aantal organisaties die zich inzetten om het sociale netwerk van jongeren te vergroten. Dit zodat de jongere in contact kan komen met andere jongeren, activiteiten kan ondernemen met mensen in de buurt of gekoppeld worden aan een buddy.

Het levensverhaal van de jongere kan een positieve bijdrage leveren aan herstel met het netwerk. Als de jongere kan uitleggen waar hij vandaan komt, waarom hij bepaalde dingen heeft gedaan en waar hij nu naar toe wil, kan dit zorgen voor begrip voor zijn situatie. Bij zowel de jongere als het netwerk dient er veel aandacht te zijn voor het feit dat dit het verhaal van de jongere is. Netwerk en jongere kunnen anders tegen de gebeurtenissen aankijken, maar het gaat  om de beleving van de jongere. Het verhaal van het netwerk en de jongere kunnen naast elkaar bestaan.

De gesprekstool geeft de mogelijkheid om met de jongere te bespreken en te onderzoeken waar de jongere staat in het proces van herstel met het netwerk. Welke aanknopingspunten zijn er voor de jongere om herstel met het netwerk vorm te geven?

In onderstaand filmpje vertellen Julique, Danny en Abdellaziz over het succesvolle traject van jongere Danny, het betrekken van netwerk en het belang van goede samenwerking en afstemming.


Maak bij Herstelgericht werken ook gebruik van de creativiteit van jongeren. Zie hieronder bijvoorbeeld de rap die jongere Berry voor zijn moeder maakte.

https://youtu.be/IV5kSQQ7cwE

Tools en hulpmiddelen

Organisaties die kunnen bijdragen aan het vergroten van het netwerk -regio Haarlem

Het is belangrijk voor een jongere om een steunend netwerk om zich heen te hebben. Soms kan het netwerk van de jongere verder uitgebreid worden. Er zijn een aantal organisaties die zich inzetten om het sociale netwerk van jongeren te vergroten, bekijk hier welke dit zijn in de regio Haarlem.

Lees meer

Vragen om het netwerk van de jongere in kaart te brengen

Wat voor een steunend netwerk heeft de jongere al? Hier zijn een aantal vragen voor bedacht. Wie belt de jongere bijvoorbeeld als eerste op om naar een terras te gaan wanneer de zon begint te schijnen?

Lees meer

Stapsgewijs werken aan het levensverhaal

Het opstellen van een levensverhaal (narratief) kan op verschillende manieren helpend zijn. Zo helpt het een jongere om zijn eigen negatieve gedachtes te herstructureren en kan het een brug slaan voor herstel met het netwerk en/ of de maatschappij.

Lees meer

Vul samen met de jongeren de vragenlijst in:
Herstel met het netwerk

Start