Herstel naar de maatschappij

Herstel naar de maatschappij gaat over hoe de jongere aan de maatschappij kan laten zien dat hij veranderd is. Maar ook over hoe de maatschappij de jongere weer een kans kan geven om mee te doen.

Net als bij herstel naar het netwerk is het opnieuw opbouwen van vertrouwen heel belangrijk.

Als de jongere klaar is om te gaan herstellen naar de maatschappij, is het belangrijk dat de maatschappij (zoals de mensen uit de buurt, de wijkagent, de gemeente of werkgevers) open staan om de jongere weer een kans te geven. Zo kan de jongere laten zien dat hij op een delict-vrije manier wil deelnemen aan de samenleving. Dit vraagt om wederzijds vertrouwen; de jongere moet het vertrouwen krijgen dat de maatschappij hem de kans zal geven om te laten zien dat hij een andere weg in is geslagen. De maatschappij moet het vertrouwen krijgen dat de jongere zijn leven oprecht anders wil gaan invullen dan dat eerder het geval was.

De andere drie vormen van herstel (zelfherstel, herstel naar het slachtoffer en herstel naar het netwerk) kunnen al een opmaat zijn naar het werken aan herstel richting de maatschappij. Door ‘sorry’ te zeggen tegen het slachtoffer en dierbaren, worden er al belangrijke stappen gezet. Deze onderdelen zouden ook uitvergroot kunnen worden richting de maatschappij; kijk wat deze jongere al doet om zijn gedrag uit het verleden te herstellen tegenover de personen die hier last van hebben gehad! Deze jongere verdient ook een kans om aan de maatschappij te laten zien dat hij ten positieve veranderd is. Ook het levensverhaal van de jongere kan een positieve bijdrage leveren aan het herstel naar de maatschappij. Als de jongere kan uitleggen – aan bijvoorbeeld de wijkagent of zijn werkgever – waar hij vandaan komt, waarom hij bepaalde dingen gedaan heeft en waar hij nu naar toe wil kan dat begrip voor de jongere en zijn situatie geven.

De maatschappij lijkt qua herstel meer gevoelig voor daden dan voor woorden. Als gezien wordt dat een jongere zich inzet voor de maatschappij door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen, gaat daar een krachtig signaal vanuit.

De gesprekstool geeft de mogelijkheid om met de jongere te bespreken en te onderzoeken waar de jongere staat in het proces van herstel naar de maatschappij. Welke aanknopingspunten zijn er voor de jongere om herstel richting de maatschappij vorm te geven?

Tools en hulpmiddelen

Database projecten

Een database met projecten die jongeren weer een kans willen geven op werk/ wonen/ vrije tijd.

Lees meer

Vul samen met de jongeren de vragenlijst in:
Herstel naar de maatschappij

Start