Gesprekstool

De gesprekstool geeft de mogelijkheid om met de jongere te onderzoeken hoe er aan herstel (verder) gewerkt kan worden. De stellingen waaruit de gesprekstool bestaat geven richting aan het gesprek met de jongere over herstel.

De stellingen nodigen uit om verder door te vragen, om een dialoog te starten. Doe dit vooral! Wanneer je doorvraagt zoom je in op het verhaal van de jongere. Je ondersteunt de jongere om na te denken over de schade, betekenis voor de ander en mogelijkheden voor herstel. Dat betekent dat je de stellingen niet inzet als ‘checklist’ en antwoorden afvinkt. De stellingen zijn de kapstok voor een dialoog. Wanneer de jongere een stelling niet begrijpt kun je extra uitleg geven of deze herformuleren. Zet jouw vaardigheden (zoals oprechte belangstelling en oplossingsgericht zijn) in om tot een mooi gesprek te komen!

De gesprekstool bestaat uit vijf verschillende onderdelen. Er is een algemeen deel om te onderzoeken waarover de jongere al het meest heeft nagedacht met betrekking tot herstel. Daarnaast heeft elke pijler eigen stellingen om het gesprek verder aan te gaan en te onderzoeken waar de aanknopingspunten liggen om aan herstel op die specifieke pijler te werken.

Om het gesprek richting te geven, start je in de gesprekstool met een aantal stellingen. Middels een schuifbalk kan de jongere aangeven in hoeverre hij het wel of niet eens is met de stelling. Deze stellingen staan niet op zichzelf en vragen altijd om verdieping en doorvragen, daarom is doorvragen essentieel om het gesprek betekenis te geven en de jongere vooruit te helpen.

De onderdelen zijn afzonderlijk van elkaar te openen en kunnen in willekeurige volgorde besproken worden. Het is belangrijk om één onderdeel in zijn geheel af te ronden indien hiermee gestart is. Dit om te voorkomen dat informatie verloren gaat. Na het afronden van elk onderdeel worden er aanknopingspunten gegeven om op deze pijler verder te gaan werken aan herstel. De antwoorden van de jongere op de stellingen en de aanknopingspunten kun je als PDF mailen aan de jongere en jezelf.

Algemene stellingen

Start

Zelfherstel

Start

Herstel naar het slachtoffer

Start

Herstel met het netwerk

Start

Herstel naar de maatschappij

Start