Tools

Dit zijn de tools die gebruikt kunnen worden om met de jongere te werken aan herstel. Kijk op de pagina van de pijlers voor meer informatie over welke tools gebruikt kunnen worden bij welke pijler en waarom.

Factsheet Herstelgericht werken

Met deze factsheet kan je snel (laten) zien wat herstelgericht werken inhoudt.

Lees meer

Presentatie Herstelgericht werken

Jij ziet inmiddels wel in wat herstelgericht werken allemaal kan opleveren, maar nu je collega’s nog!
Deze presentatie kun je gebruiken om herstelgericht werken binnen jouw organisatie te promoten.

Lees meer

Herstelacademie Haarlem en Meer

De Herstelacademie biedt een programma van educatie en zelfhulp waarbij de cursisten elkaar vooral ondersteunen. Begeleid door medewerkers die allemaal zelf ook te maken hebben (gehad) met een psychische en/of verslavingskwetsbaarheid.
Om (weer) deel te nemen aan die samenleving die soms zo gecompliceerd en ver weg kan zijn.

Lees meer

Organisaties die kunnen bijdragen aan het vergroten van het netwerk -regio Haarlem

Het is belangrijk voor een jongere om een steunend netwerk om zich heen te hebben. Soms kan het netwerk van de jongere verder uitgebreid worden. Er zijn een aantal organisaties die zich inzetten om het sociale netwerk van jongeren te vergroten, bekijk hier welke dit zijn in de regio Haarlem.

Lees meer

Vragen om het netwerk van de jongere in kaart te brengen

Wat voor een steunend netwerk heeft de jongere al? Hier zijn een aantal vragen voor bedacht. Wie belt de jongere bijvoorbeeld als eerste op om naar een terras te gaan wanneer de zon begint te schijnen?

Lees meer

Perspectief Herstelbemiddeling

Wij brengen mensen na een ingrijpende gebeurtenis met elkaar in contact. Vragen stellen en antwoorden kunnen geven, werkt vaak goed. Het lucht op, geeft meer inzicht en meer rust.

Lees meer

Database projecten

Een database met projecten die jongeren weer een kans willen geven op werk/ wonen/ vrije tijd.

Lees meer

Stapsgewijs werken aan het levensverhaal

Het opstellen van een levensverhaal (narratief) kan op verschillende manieren helpend zijn. Zo helpt het een jongere om zijn eigen negatieve gedachtes te herstructureren en kan het een brug slaan voor herstel met het netwerk en/ of de maatschappij.

Lees meer

Woord en Beeld Verhaal

Het Woord & Beeldverhaal is een persoonlijk verhaal, bestaande uit begrijpelijke tekst en duidelijke beelden. Het is een hulpmiddel om beeldend te communiceren met jongeren in de strafrechtketen, zodat jongeren de kans krijgen om hun eigen verhaal te vertellen. Het Woord & Beeldverhaal kan helpen bij het stoppen met criminaliteit en het opbouwen van een succesvolle toekomst. Doordat de jongere zijn verhaal kan vertellen, kan hij grip krijgen op zijn verleden en met een nieuwe blik naar de toekomst kijken.
Woord & Beeldverhaal is ontwikkeld door het Expertisecentrum William Schrikker samen met mensen uit de praktijk van de William Schrikker Groep (www.woordenbeeldverhaal.nl).

Lees meer