Kennisplein

Deze website en de gesprekstool zijn producten die zijn ontwikkeld in de werkplaats JR 2.0 “op weg naar succes en herstel”. Er is in samenspraak met de betrokken professionals uit de keten voor deze opzet gekozen. Op deze pagina is de wetenschappelijke achtergrond te vinden van de verschillende onderdelen van de website.

Eindsymposium Herstelgerichte Jeugdreclassering 2 juni 2021

Kijk hier het symposium Herstelgerichte Jeugdreclassering terug.

Lees meer

Lectorale rede

Bekijk en lees hier meer over het lectoraat transmuraal herstelgericht werken van Bart Claes.

Lees meer

Werkalliantie

Lees hier meer over de relatie tussen de jeugdzorgwerker en de jongere.

Lees meer

Oplossingsgericht werken

Lees hier meer over het toepassen van oplossingsgericht werken binnen de tool.

Lees meer

Herstel in de keten

Artikel transmuraal herstelgericht werken, Nieuwe conceptuele landkaart naar succesvol re-integreren door Bart Claes.

Lees meer

Levensverhaal

Lees meer

De 4 pijlers

In een rechtsstaat zoals Nederland is een belangrijk uitgangspunt binnen het strafrecht dat een persoon die een straf heeft gekregen, ook een kans krijgt om weer mee te draaien in de maatschappij. De re-integratie is van essentieel belang om eventuele negatieve effecten van een straf (verliezen van school of werk) zo klein mogelijk te maken […]

Lees meer

Desistance

Lees hier meer over onderzoek naar factoren waarom delinquenten afzien van een verdere criminele carrière.

Lees meer