4 Pijlers

Zelfherstel

Een jongere moet de kans krijgen zichzelf te vergeven, zodat hij/zij door kan na het plegen van een delict. Schulderkenning en verantwoordelijkheid nemen spelen hierin een rol. Belangrijk is dat de jongere er zelf op vertrouwt dat hij/zij het in de toekomst beter kan en zal doen. Dat hij/zij andere keuzes kan maken en het leven op een positieve manier kan en wil inrichten.

Lees meer

Herstel naar het slachtoffer

Aandacht voor herstel naar het slachtoffer, draagt bij aan zowel het herstelproces van de jongere als van het slachtoffer. Bij ernstige delicten zet je altijd professionals in voor bemiddeling met het slachtoffer. Heeft het slachtoffer geen behoefte aan contact, maar de jongere wel, verzin een alternatieve manier om excuses te maken. Bij een delict zonder een specifiek aanwijsbaar slachtoffer, kan een jongere excuus aanbieden aan een vertegenwoordiger (bijv. de manager van een supermarkt).

Lees meer

Herstel met het netwerk

Het netwerk wordt door het delict beïnvloedt in hun houding en gedrag naar de jongere. De jongere heeft steun en vertrouwen nodig van het netwerk, om te kunnen veranderen en recidive te voorkomen. Het is van belang dat er aandacht is voor de relatie tussen de jongere en zijn/haar netwerk, zodat onderling vertrouwen en relaties kunnen worden hersteld en versterkt. Soms is het nodig de jongere te helpen bij het (opnieuw) opbouwen van een steunend netwerk.

Lees meer

Herstel naar de maatschappij

Bij herstel naar de maatschappij is het van belang dat er gekeken wordt hoe de jongere aan de maatschappij kan laten zien dat hij/zij ten positieve veranderd is, zodat de maatschappij op haar beurt de jongere weer een kans kan geven. Net zoals bij herstel naar het netwerk is de wederzijdse wisselwerking en opbouw van vertrouwen heel belangrijk. De maatschappij is meer gevoelig voor daden dan woorden. Denk aan mensen in de buurt, omgeving, gemeente, werkgevers, etc.

Lees meer