Werken aan Herstel


Welkom op de website herstel.jropwegnaarsucces.nl! Op deze website vind je allerlei informatie, praktische tips en handvatten om, samen met een jongere die (een) delict(en) heeft gepleegd, te werken aan herstel op verschillende vlakken. Bekijk het introductiefilmpje hiernaast of lees onderstaande informatie om meer te weten te komen over het belang van herstelgericht werken binnen de jeugdstrafrechtketen en hoe deze website hieraan bijdraagt.


Waarom werken aan herstel met jongeren die een delict hebben gepleegd?

Ieder mens heeft beelden over wie hij wil zijn of worden, beelden over zijn leven en toekomst. Gebeurtenissen in het leven van een jongere maken mede wie de jongere nu is. Wat heeft hij meegemaakt? Hoe beleeft hij dat? Hoe is het zo gekomen? Hoe ziet de jongere zijn verleden, heden en toekomst? Een delict en de schade die daaraan verbonden is, kan een ‘hobbel’ zijn in het leven dat je wil leven, in wie je wil zijn en wat je wil worden. Het is voor jongeren dan ook belangrijk dat zij kunnen herstellen wat zij fout gedaan hebben en kunnen bouwen aan een succesvolle toekomst. Het geeft de jongere kansen om weer succesvol mee te kunnen doen, er bij mogen horen, zowel binnen zijn directe omgeving als in de maatschappij. Het creëert ruimte voor vergeving, herstel van vertrouwen en begrip voor de (situatie) van de jongere, zonder daarmee het delict of het verleden weg te vegen. Als een jongere schade kan herstellen zal dat helpen om recidive te voorkomen.

Herstelgericht werken is geen moment of een tool, maar een grondhouding van hoop, luisteren en oprechte belangstelling. Je gaat uit van de krachten van een jongere en straalt uit dat je vertrouwen hebt in de positieve ontwikkeling van de jongere. Je houding is je tool. Hierbij is er oog voor alle vier de pijlers van herstel; zelfherstel, herstel naar het slachtoffer, herstel naar het netwerk en herstel naar de maatschappij.

Iedere jongere heeft zijn eigen pad naar herstel. Er kan continue gewerkt worden aan herstel. Heb oog voor kleine stappen. De gesprekstool ondersteunt om met jongeren in gesprek te gaan een aanknopingspunten te vinden om betekenis te geven aan en verantwoordelijkheid te nemen voor herstel.

Zie in onderstaand filmpje, wat een herstelgesprek tussen jongere Marwan en politie Maarten opleverde.


Wat vind je zoal op deze website?

  • Informatie over de vier pijlers van herstel; zelfherstel, herstel naar het slachtoffer, herstel met het netwerk en herstel naar de maatschappij;
  • Gesprekstool om met de jongere te praten over herstel en te onderzoeken welke aanknopingspunten er zijn om aan herstel te gaan werken;
  • Verschillende praktische tips & tools om met de jongere aan de slag te gaan met herstel;
  • Informatie over herstelgericht werken in de keten;
  • Wetenschappelijke achtergrondinformatie over de verschillende pijlers van herstel en de verschillende elementen op deze website.

De onderdelen op deze website hebben als doel om het werken aan herstel met jongeren te ondersteunen en professionals hierbij handvatten te geven.

Voor de leesbaarheid wordt op deze website geschreven in de mannelijke aanspreekvorm, uiteraard is dit inwisselbaar voor de aanspreekvorm die past bij de jongere (vrouwelijk, onzijdig).