Vragen om het netwerk van de jongere in kaart te brengen